ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายแกนนำพอเพียงขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี ๒๕๕๙
วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559 ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เข้ารับการอบรม พัฒนาผ่านกิจกรรมค่ายแกนนำพอเพียงขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 1078 ครั้ง