คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายแม็ก ใจดี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :