ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักของปรัชญาเศษรฐกิจพอเพ
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักของปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง
จากท่านศึกษานิเทศน์ ไข่แก้ง ปวงคำคง เพื่อจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เตรียมรับการเป็นเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2559,13:06   อ่าน 878 ครั้ง