ศูนย์แนะแนวการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
การประชุมและการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อฯ (อ่าน 892) 10 ส.ค. 60
ปก 200 อาชีพ สัน 3.5 Cm ส่งผลิต (1) (อ่าน 989) 02 ส.ค. 59
คู่มือ VGNEWฉบับย่อ (อ่าน 1219) 02 ส.ค. 59
ข้อคำถามแบบทดสอบ_59 (อ่าน 960) 02 ส.ค. 59
บุคลิกภาพ 28 แบบ (อ่าน 1649) 02 ส.ค. 59
รูปรับเกียรติบัตร กิจกรรมเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม. (อ่าน 685) 02 ส.ค. 59
เอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์การแนะแนว สพฐ. (อ่าน 875) 02 ส.ค. 59
นำเสนอครูแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพฝาง (อ่าน 682) 02 ส.ค. 59
กิจกรรมเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม. (อ่าน 566) 02 ส.ค. 59
ยุทธศาสตร์ สพฐ. (อ่าน 890) 02 ส.ค. 59